Termos e condições gerais loja online

Termeni și condiții generale cu informații despre clienți

Cuprins

1.1 Acești Termeni și Condiții Generale (denumite în continuare „CG”) ale Fitness Nation GmbH (denumită în continuare „Vânzător”) se aplică tuturor contractelor de livrare de bunuri pe care un consumator sau întreprinzător (denumit în continuare „Client”) le încheie cu Vânzătorul cu privire la Vânzător în mărfuri prezentate în magazinul său online. Includerea condițiilor proprii ale clientului este contrazisă prin prezenta, cu excepția cazului în care s-a convenit altceva.

1.2 Acești Termeni și Condiții Generale se vor aplica în mod corespunzător și contractelor de livrare a mărfurilor prezentate în catalogul tipărit al Vânzătorului, cu excepția cazului în care s-a convenit în mod expres altfel.

1.3 Acești Termeni și Condiții Generale se vor aplica în mod corespunzător și contractelor de livrare de vouchere, cu excepția cazului în care s-a convenit în mod expres altfel.

1.4 Acești Termeni și Condiții Generale se vor aplica în mod corespunzător și contractelor de livrare a biletelor, cu excepția cazului în care sa convenit în mod expres altfel. Acești termeni și condiții reglementează doar vânzarea biletelor pentru anumite evenimente specificate în descrierea articolului vânzătorului și nu implementarea acestor evenimente. Prevederile statutare din relația dintre client și organizator precum și orice condiții abateri ale organizatorului se aplică exclusiv implementării evenimentelor. În cazul în care vânzătorul nu este în același timp și organizatorul, acesta nu este răspunzător pentru buna desfășurare a evenimentului, pentru care organizatorul respectiv este singurul responsabil.

1.5 Un consumator în sensul acestor Termeni și Condiții Generale este orice persoană fizică care încheie o tranzacție juridică în scopuri care nu sunt predominant comerciale sau independente. Întreprinzător în sensul acestor termeni și condiții este o persoană fizică sau juridică sau un parteneriat cu capacitate juridică care, la încheierea unei tranzacții juridice, acționează în exercitarea activității sale comerciale sau profesionale independente.

2.1 Descrierile produselor conținute în magazinul online al vânzătorului nu reprezintă oferte obligatorii din partea vânzătorului, ci servesc pentru a permite clientului să trimită o ofertă obligatorie.

2.2 Clientul poate depune oferta prin intermediul formularului de comandă online integrat în magazinul online al vânzătorului. După plasarea mărfurilor selectate în coșul de cumpărături virtual și parcurgerea procesului de comandă electronică, clientul depune o ofertă contractuală obligatorie din punct de vedere legal cu privire la bunurile conținute în coșul de cumpărături făcând clic pe butonul care încheie procesul de comandă. În plus, clientul poate transmite oferta vânzătorului și prin telefon, e-mail sau formular de contact online.

2.3 La comanda bunurilor prezentate în catalogul tipărit al vânzătorului, clientul își poate transmite oferta vânzătorului prin telefon, fax, e-mail sau poștă. Pentru a face acest lucru, clientul poate completa formularul de comandă atașat catalogului tipărit al vânzătorului și îl poate trimite înapoi vânzătorului.

2.4 Vânzătorul poate accepta oferta clientului în termen de cinci zile,

 • prin trimiterea clientului a unei confirmări scrise a comenzii sau a unei confirmări de comandă sub formă de text (fax sau e-mail), în care primirea confirmării comenzii de către client este decisivă, sau
 • prin livrarea bunurilor comandate către client, prin care primirea mărfurilor de către client este decisivă, sau
 • prin solicitarea clientului să plătească după plasarea comenzii.

Dacă există mai multe dintre alternativele de mai sus, contractul este încheiat în momentul în care una dintre alternativele de mai sus apare prima. Perioada de acceptare a ofertei începe în ziua în care clientul a trimis oferta și se încheie la sfârșitul celei de-a cincea zile de la trimiterea ofertei. În cazul în care vânzătorul nu acceptă oferta clientului în termenul menționat anterior, aceasta este considerată a fi o respingere a ofertei, astfel încât clientul nu mai este obligat de declarația sa de intenție.

2.5 La depunerea unei oferte prin formularul de comandă online al vânzătorului, textul contractului este salvat de către vânzător după încheierea contractului și trimis clientului sub formă de text (de exemplu, e-mail, fax sau scrisoare) după trimiterea comenzii . Vânzătorul nu face textul contractului accesibil dincolo de aceasta. În cazul în care clientul și-a creat un cont de utilizator în magazinul online al vânzătorului înainte de a-și trimite comanda, datele comenzii vor fi arhivate pe site-ul vânzătorului și pot fi apelate gratuit de către client prin contul său de utilizator protejat prin parolă, furnizând datele de conectare corespunzătoare

2.6 Înainte de transmiterea obligatorie a comenzii prin intermediul formularului de comandă online al vânzătorului, clientul poate identifica posibile erori de introducere citind cu atenție informațiile afișate pe ecran. Un mijloc tehnic eficient pentru o mai bună recunoaștere a erorilor de introducere poate fi funcția de mărire a browserului, cu ajutorul căreia se mărește afișarea pe ecran. Clientul își poate corecta intrările în cadrul procesului de comandă electronică folosind funcțiile obișnuite de tastatură și mouse până când dă clic pe butonul care încheie procesul de comandă.

2.7 Germana și engleza sunt disponibile pentru încheierea contractului.

2.8 Procesarea comenzilor și contactul se fac de obicei prin e-mail și procesarea automată a comenzii. Clientul trebuie să se asigure că adresa de e-mail furnizată de acesta pentru procesarea comenzii este corectă, astfel încât e-mailurile trimise de vânzător să poată fi primite la această adresă. În special, atunci când utilizează filtre SPAM, clientul trebuie să se asigure că toate e-mailurile trimise de vânzător sau de terți însărcinați să proceseze comanda pot fi livrate.

3.1 În general, consumatorii au dreptul la un drept de retragere.

3.2 Mai multe informații despre dreptul de anulare pot fi găsite în politica de anulare a vânzătorului.

3.3 Dreptul de retragere nu se aplică consumatorilor care nu aparțin unui stat membru al Uniunii Europene la momentul încheierii contractului și al căror loc unic de reședință și adresă de livrare se află în afara Uniunii Europene la momentul încheierii contractului. .

3.4 Conform Secțiunii 312g Alineatul 2 Nr. 9 BGB, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, nu există drept de retragere pentru contractele de prestare de servicii în legătură cu activități de agrement, dacă contractul prevede o anumită dată sau perioadă pentru prestare. Potrivit acestuia, un drept de anulare este exclus și pentru contractele care se ocupă de vânzarea biletelor pentru evenimentele de agrement programate.

4.1 Cu excepția cazului în care se specifică altfel în descrierea produsului vânzătorului, prețurile indicate sunt prețuri totale care includ taxa legală de vânzare. Orice costuri suplimentare de livrare și transport sunt specificate separat în descrierea produsului respectiv.

4.2 Pentru livrările în țări din afara Uniunii Europene, pot apărea costuri suplimentare în cazuri individuale pentru care vânzătorul nu este responsabil și care urmează să fie suportate de client. Acestea includ, de exemplu, costurile pentru transferurile de bani de către bănci (de exemplu, taxe de transfer, comisioane de curs valutar) sau taxe sau taxe de import (de exemplu, taxe vamale). Astfel de costuri pot fi suportate și în legătură cu transferul de bani dacă livrarea nu se face într-o țară din afara Uniunii Europene, dar clientul efectuează plata dintr-o țară din afara Uniunii Europene.

4.3 Opțiunile de plată vor fi comunicate clientului în magazinul online al vânzătorului.

4.4 Dacă s-a convenit plata anticipată prin transfer bancar, plata este datorată imediat după încheierea contractului, cu excepția cazului în care părțile au convenit asupra unei date scadente ulterioare.

4.5 La plata folosind o metodă de plată oferită de PayPal, plata este procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (în continuare: „PayPal”) , în conformitate cu termenii Termenilor de utilizare PayPal, disponibile la https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full sau – în cazul în care clientul nu are un cont PayPal – în conformitate cu termenii și condiții pentru plăți fără un cont PayPal, disponibile la https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full .

5.1 Bunurile sunt livrate la adresa de livrare specificată de client, cu excepția cazului în care sa convenit altfel.

5.2 Mărfurile care sunt livrate de un expeditor sunt livrate „free bord”, adică la bordura publică cea mai apropiată de adresa de livrare, cu excepția cazului în care se specifică altfel în informațiile de expediere din magazinul online al vânzătorului și dacă nu se convine altfel.

5.3 Dacă livrarea mărfurilor eșuează din motive pentru care clientul este responsabil, clientul va suporta costurile rezonabile suportate de vânzător ca urmare. Acest lucru nu se aplică în ceea ce privește costurile de livrare dacă clientul își exercită efectiv dreptul de retragere. In cazul in care clientul isi exercita efectiv dreptul de anulare, costurile de retur se aplica reglementarea din politica de anulare a vanzatorului.

5.4 În cazul în care clientul acționează în calitate de întreprinzător, riscul pierderii accidentale și al deteriorării accidentale a mărfurilor vândute trece către client de îndată ce vânzătorul a livrat articolul expeditorului, transportatorului sau persoanei sau instituției responsabile de transport. scoateți transportul. In cazul in care clientul actioneaza in calitate de consumator, riscul pierderii accidentale si deteriorarii accidentale a bunurilor vandute trece doar in momentul in care bunurile sunt predate clientului sau unei persoane autorizate sa le primeasca. Abaterea de la aceasta, riscul de pierdere accidentală și deteriorare accidentală a bunurilor vândute trece și către client pentru consumatori, de îndată ce vânzătorul predă mărfurile transportatorului,

5.5 Vânzătorul își rezervă dreptul de a se retrage din contract în cazul livrării incorecte sau necorespunzătoare către sine. Acest lucru se aplică numai în cazul în care nelivrarea nu este responsabilitatea vânzătorului și acesta a încheiat cu diligența necesară o anumită tranzacție de acoperire cu furnizorul. Vânzătorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a procura bunurile. În cazul indisponibilității sau disponibilității doar parțiale a bunurilor, clientul va fi informat imediat și contraprestația va fi restituită imediat.

5.6 Colectarea de către client nu este posibilă din motive logistice.

5.7 Voucherele sunt oferite clientului după cum urmează:

 • pe Descărcare
 • prin e-mail

5.8 Biletele sunt furnizate clientului după cum urmează:

 • pe Descărcare
 • prin e-mail

6.1 În  ceea ce privește consumatorii, vânzătorul își rezervă dreptul de proprietate asupra bunurilor livrate până la achitarea integrală a prețului de cumpărare datorat.

6.2 În ceea ce privește antreprenorii, vânzătorul își rezervă dreptul de proprietate asupra bunurilor livrate până la soluționarea integrală a tuturor pretențiilor dintr-o relație comercială în derulare.

6.3 În cazul în care clientul acționează ca antreprenor, acesta are dreptul de a revinde bunurile rezervate în cursul normal al activității. Clientul cesionează în avans vânzătorului toate pretențiile rezultate împotriva terților în valoarea facturii respective (inclusiv taxa pe vânzări). Această cesiune se aplică indiferent dacă bunurile rezervate au fost revândute fără sau după procesare. Clientul rămâne autorizat să încaseze creanțele chiar și după cesiune. Autoritatea vânzătorului de a colecta el însuși creanțele rămâne neafectată. Cu toate acestea, vânzătorul nu va încasa creanțele atâta timp cât clientul își îndeplinește obligațiile de plată față de vânzător, nu este neîndeplinit de plată și nu a fost depusă nicio cerere de deschidere a procedurii de insolvență.

Dacă articolul achiziționat este defect, se aplică răspunderea legală pentru defecte. Cu toate acestea, se aplică următoarele:

7.1 Dacă clientul acționează ca antreprenor,

 • vânzătorul are posibilitatea de a alege tipul de prestație suplimentară;
 • în cazul bunurilor noi, termenul de prescripție pentru vicii este de un an de la transferul riscului;
 • în cazul bunurilor uzate, drepturile și pretențiile datorate defectelor sunt în mod fundamental excluse;
 • termenul de prescripție nu începe din nou dacă se face o livrare de înlocuire ca parte a răspunderii pentru defecte.

7.2 În cazul în care clientul acționează în calitate de consumator, pentru bunurile uzate se aplică următoarele, cu limitarea următorului număr: Revendicările pentru defecte sunt excluse dacă defectul apare doar la un an de la livrarea bunurilor. Defectele care apar în termen de un an de la livrarea mărfii pot fi invocate în termenul de prescripție legal.

7.3 Limitările de răspundere și termenele scurte prevăzute în paragrafele de mai sus nu se aplică

 • pentru articolele care au fost utilizate pentru o clădire în conformitate cu scopul lor obișnuit și au cauzat defectarea acesteia,
 • pentru pretenții de daune și rambursare a cheltuielilor de către client, precum și
 • în cazul în care vânzătorul a ascuns în mod fraudulos defectul.

7.4 În plus, pentru antreprenori, termenele legale de prescripție pentru dreptul de regres conform § 445b BGB rămân neafectate.

7.5 În cazul în care clientul acționează ca comerciant în sensul § 1 HGB, el este supus obligației comerciale de a examina și de a notifica defectele conform § 377 HGB. In cazul in care clientul nu respecta obligatiile de notificare reglementate acolo, bunurile se considera ca fiind aprobate.

7.6 În cazul în care clientul acționează în calitate de consumator, acesta este rugat să se plângă livratorului cu privire la bunurile livrate cu daune evidente la transport și să informeze vânzătorul despre acest lucru. Dacă clientul nu se conformează, acest lucru nu are niciun efect asupra revendicărilor sale legale sau contractuale pentru defecte.

Vânzătorul este răspunzător față de client pentru toate cererile contractuale, cvasi-contractuale și statutare, inclusiv pretențiile delictuale pentru daune și rambursarea cheltuielilor, după cum urmează:

8.1 Vânzătorul este pe deplin răspunzător pentru orice motiv legal

 • în caz de intenție sau neglijență gravă,
 • în caz de vătămare intenționată sau neglijentă a vieții, a membrelor sau a sănătății,
 • pe baza unei promisiuni de garanție, cu excepția cazului în care sa convenit altfel în acest sens,
 • din cauza răspunderii obligatorii, cum ar fi Legea privind răspunderea pentru produse.

8.2 În cazul în care vânzătorul încalcă din neglijență o obligație contractuală esențială, răspunderea este limitată la dauna previzibilă tipică contractului, cu excepția cazului în care răspunderea este nelimitată în conformitate cu clauza de mai sus. Obligațiile contractuale esențiale sunt obligații pe care contractul le impune vânzătorului conform conținutului său în vederea realizării scopului contractului, a căror îndeplinire este esențială pentru buna executare a contractului și pe a căror respectare clientul se poate baza în mod regulat. .

8.3 În afară de aceasta, răspunderea vânzătorului este exclusă.

8.4 Reglementările de răspundere de mai sus se aplică și în ceea ce privește răspunderea vânzătorului pentru agenții și reprezentanții legali ai săi.

9.1 Dacă, conform conținutului contractului, vânzătorul datorează nu numai livrarea mărfurilor, ci și prelucrarea bunurilor conform specificațiilor specifice ale clientului, clientul trebuie să furnizeze operatorului tot conținutul necesar procesării, cum ar fi textele. , imagini sau grafice în formatele de fișiere, formatare, imagine specificate de operator – și dimensiunile fișierelor și pentru a-i acorda drepturile de utilizare necesare. Clientul este singurul responsabil pentru achiziționarea și achiziționarea drepturilor asupra acestui conținut. Clientul declara si isi asuma responsabilitatea pentru a avea dreptul de a utiliza continutul furnizat vanzatorului. În special, el se asigură că niciun drept al terților nu este încălcat, în special drepturile de autor, mărcile comerciale și drepturile personale.

9.2 Clientul va despăgubi vânzătorul împotriva pretențiilor terților pe care aceștia din urmă le pot formula împotriva acestuia din urmă în legătură cu o încălcare a drepturilor lor prin utilizarea contractuală a conținutului clientului de către vânzător. Clientul își asumă, de asemenea, costurile rezonabile ale apărării legale necesare, inclusiv toate onorariile judiciare și avocaților în suma legală. Acest lucru nu se aplică dacă clientul nu este responsabil pentru încălcare. În cazul unei reclamații a unei terțe părți, clientul este obligat să furnizeze vânzătorului toate informațiile necesare pentru examinarea pretențiilor și o apărare fără întârziere, veridic și complet.

9.3 Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza procesarea comenzilor în cazul în care conținutul furnizat de client în acest scop încalcă interdicțiile legale sau oficiale sau încalcă decența comună. Acest lucru se aplică în special furnizării de conținut anticonstituțional, rasist, xenofob, discriminatoriu, insultător, care pune în pericol tinerii și/sau glorificarea violenței.

În cazul în care, conform conținutului contractului, vânzătorul datorează nu numai livrarea bunurilor, ci și asamblarea sau instalarea bunurilor la locul clientului și orice măsuri pregătitoare corespunzătoare (de exemplu măsurători), se aplică următoarele:

10.1 Vânzătorul își oferă serviciile la propria discreție sau prin personal calificat selectat de el. Vânzătorul poate utiliza și serviciile terților (subcontractanți) care lucrează în numele său. Dacă nu se specifică altfel în descrierea serviciului vânzătorului, clientul nu are dreptul să aleagă o anumită persoană care să efectueze serviciul dorit.

10.2 Clientul trebuie să furnizeze vânzătorului informațiile complete și veridice necesare pentru prestarea serviciului datorat, în măsura în care achiziția acestora nu intră în sfera responsabilităților vânzătorului conform conținutului contractului.

10.3 Vânzătorul va contacta clientul după încheierea contractului pentru a stabili o programare pentru serviciul datorat. Clientul se va asigura că vânzătorul sau personalul însărcinat de vânzător are acces la facilitățile relevante ale clientului la data convenită.

10.4 Riscul de pierdere accidentală și deteriorare accidentală a mărfurilor vândute trece la client numai la finalizarea lucrărilor de asamblare și predarea către client.

11.1 Voucherele care sunt emise gratuit de către vânzător în cadrul promoțiilor cu o anumită perioadă de valabilitate și care nu pot fi achiziționate de către client (denumite în continuare „vouchere promoționale”) pot fi valorificate numai în magazinul online al vânzătorului și numai în locația specificată. perioadă.

11.2 Voucherele promoționale pot fi valorificate numai de către consumatori.

11.3 Produsele individuale pot fi excluse din campania de voucher dacă din conținutul voucherului de campanie rezultă o restricție corespunzătoare.

11.4 Voucherele promoționale pot fi valorificate numai înainte de finalizarea procesului de comandă. Compensarea ulterioară nu este posibilă.

11.5 Numai un singur voucher promoțional poate fi valorificat pe comandă.

11.6 Valoarea bunurilor trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea voucherului promoțional. Orice credit rămas nu va fi rambursat de către vânzător.

11.7 În cazul în care valoarea voucherului promoțional nu este suficientă pentru a acoperi comanda, se poate selecta una dintre celelalte metode de plată oferite de vânzător pentru a achita diferența.

11.8 Soldul unui voucher promoțional nu va fi plătit în numerar și nici nu va fi plătită dobândă.

11.9 Voucherul de campanie nu va fi rambursat în cazul în care clientul returnează bunurile plătite integral sau parțial cu voucherul de campanie în limitele dreptului său statutar de retragere.

11.10 Voucherul promoțional este destinat utilizării numai de către persoana menționată pe acesta. Este exclus transferul voucherului promoțional către terți. Vânzătorul are dreptul, dar nu este obligat, să verifice dreptul material al respectivului deținător de voucher.

12.1 Voucherele care pot fi achiziționate prin intermediul magazinului online al vânzătorului (denumite în continuare „tichete cadou”) pot fi valorificate numai în magazinul online al vânzătorului, dacă nu se specifică altfel în voucher.

12.2 Voucherele cadou și soldurile rămase de pe tichetele cadou pot fi răscumpărate până la sfârșitul celui de-al treilea an după anul în care a fost achiziționat voucherul. Creditul rămas va fi creditat clientului până la data expirării.

12.3 Voucherele cadou pot fi valorificate numai înainte de finalizarea procesului de comandă. Compensarea ulterioară nu este posibilă.

12.4 Numai un singur voucher cadou poate fi valorificat pe comandă.

12.5 Voucherele cadou pot fi folosite numai pentru achiziționarea de Bunuri și nu pot fi utilizate pentru achiziționarea altor Vouchere cadou.

12.6 În cazul în care valoarea voucherului cadou nu este suficientă pentru a acoperi comanda, se poate alege una dintre celelalte metode de plată oferite de vânzător pentru a achita diferența.

12.7 Soldul unui voucher cadou nu este plătit în numerar și nici nu poartă dobândă.

12.8 Voucherul cadou este destinat utilizării numai de către persoana menționată pe acesta. Este exclus transferul voucherului cadou către terți. Vânzătorul are dreptul, dar nu este obligat, să verifice dreptul material al respectivului deținător de voucher.

13.1 Legea Republicii Federale Germania se aplică tuturor raporturilor juridice dintre părți, cu excepția legilor privind achiziționarea internațională de bunuri mobile. Pentru consumatori, această alegere a legii se aplică numai în măsura în care protecția acordată de dispozițiile imperative ale legii statului în care consumatorul își are reședința obișnuită nu este retrasă.

13.2 În plus, această alegere a legii în ceea ce privește dreptul statutar de retragere nu se aplică consumatorilor care nu aparțin niciunui stat membru al Uniunii Europene la momentul încheierii contractului și al căror singur loc de reședință și adresă de livrare sunt în afara Uniunea Europeană la momentul încheierii contractului.

În cazul în care clientul acționează ca comerciant, entitate juridică de drept public sau fond special de drept public cu sediul social pe teritoriul Republicii Federale Germania, locul exclusiv de jurisdicție pentru toate litigiile care decurg din acest contract este locul de afaceri ale vânzătorului. În cazul în care clientul are sediul în afara teritoriului Republicii Federale Germania, sediul vânzătorului este locul exclusiv de jurisdicție pentru toate litigiile care decurg din acest contract, dacă contractul sau pretențiile care decurg din contract pot fi atribuite profesioniștilor sau profesioniștilor clientului. activitate comerciala. În cazurile de mai sus, însă, vânzătorul este întotdeauna îndreptățit să facă recurs la instanța de la sediul social al clientului.

– Vânzătorul s-a supus condițiilor de participare pentru inițiativa de comerț electronic „Echitate în comerț”, care poate fi vizualizată pe internet la https://www.fairness-im-handel.de/teilnahmebedingungen/.

16.1 Comisia UE oferă o platformă pentru soluționarea online a litigiilor pe internet, sub următorul link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Această platformă servește ca punct de contact pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor care decurg din contractele de cumpărare online sau de servicii în care este implicat un consumator.

16.2 Vânzătorul nu este nici obligat și nici dispus să participe la o procedură de soluționare a litigiilor în fața unei comisii de arbitraj pentru consumatori.