Gegevensbescherming

Inhoud

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke

1.1 We zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

1.2 Fitness Nation GmbH, Bergstr. 18, 59394 Nordkirchen, Duitsland, Tel.: 025969372486, E-Mail: info@fitness-nation.com. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

1.3 Der Verantwortliche hat einen Datenschutzbeauftragten bestellt, dieser ist wie folgt zu erreichen: “Herr Jürgen Recha, c/o datarev GmbH, Robert-Koch-Straße 55, 30853 Langenhagen”

1.4 Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijvoorbeeld bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) te beschermen, gebruikt deze website een SSL- of. TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan de tekenreeks “https: //” en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Gegevensverzameling wanneer u onze website bezoekt

Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen we alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde “serverlogbestanden”). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen::

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron / referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in anonieme vorm)

Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in anonieme vorm)

Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in anonieme vorm)

Als u bij het gebruik van ons portaal afbeeldingen uploadt (zie paragraaf 7), gebruiken wij een zogenaamd content delivery network (“CDN”) van de technologiedienstverlener Cloudinary. Een content delivery-netwerk is een onlinedienst waarmee met name grote mediabestanden (zoals afbeeldingen, pagina-inhoud of scripts) worden geleverd via een netwerk van regionaal verspreide servers die via internet zijn verbonden. Het gebruik van het Content Delivery Network van Cloudinary helpt ons de laadsnelheden van onze website te optimaliseren.

Uw foto’s worden opgeslagen door de technische dienstverlener Cloudinary Inc. 111 W Evelyn Ave, Suite 206 Sunnyvale, CA 94086 (http://www.cloudinary.com/), aan wie wij de verstrekte gegevens doorgeven. Deze overdracht vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. Houd er rekening mee dat uw gegevens meestal worden overgebracht naar een Cloudinary-server in de VS en daar worden opgeslagen. De gegevens worden uitsluitend gepseudonimiseerd opgeslagen door Cloudinary met een eigen ID.

Om uw gegevens in de VS te beschermen, hebben wij op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie een verwerkersovereenkomst gesloten met Cloudinary om de overdracht van uw persoonsgegevens aan Cloudinary mogelijk te maken. Deze gegevensverwerkingsovereenkomst kunt u te allen tijde inzien als u hierin geïnteresseerd bent. Desondanks vragen wij uw toestemming voor de overdracht van uw gegevens naar derde landen tijdens het uploaden van uw afbeeldingen (Art. 49 lid 1 lit. a AVG). Houd er rekening mee dat er in deze derde landen, met name in de VS, mogelijk geen adequaat niveau van gegevensbescherming bestaat dat overeenkomt met dat in de EU of de EER. Met name persoonsgegevens kunnen onderworpen zijn aan uitgebreide toegangsrechten voor overheidsinstanties. Dit kan risico’s opleveren voor uw rechten en vrijheden.

U kunt de bepalingen inzake gegevensbescherming van Cloudinary hier bekijken: https://cloudinary.com/privacy

4) Koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina’s zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden verwijderd na het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser sluit (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan ​​en zorgen ervoor dat uw browser bij uw volgende bezoek wordt herkend (zogenaamde permanente cookies). Als cookies zijn ingesteld, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, evenals IP-adreswaarden op individuele basis. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die per cookie kan verschillen. De duur van de betreffende cookie-opslag vindt u in het overzicht van de cookie-instellingen in uw webbrowser.

In sommige gevallen worden de cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelwagentje voor een later bezoek aan de website). Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die we gebruiken, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit. b AVG, hetzij voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit. in overeenstemming met met artikel 6 lid 1 lit.f AVG om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek te waarborgen.

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u op de hoogte bent van het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of dat u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Elke browser verschilt in de manier waarop deze de cookie-instellingen beheert. Dit staat beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor de betreffende browser onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn, namelijk voor zover dit functioneel noodzakelijke cookies zijn waarvoor wij niet om uw voorafgaande toestemming vragen.

5) Toestemmingsmanager

Deze website gebruikt de cookietoestemmingstool van consentmanager, Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Zweden (“consentmanager”) om effectieve gebruikerstoestemmingen te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde applicaties waarvoor toestemming vereist is.

Door een bijbehorende JavaScript-code te integreren, krijgen gebruikers bij het oproepen van de pagina een banner te zien waarin toestemming kan worden gegeven voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde applicaties door het vakje aan te vinken. Hier blokkeert de tool de instelling van alle cookies waarvoor toestemming is vereist totdat de betreffende gebruiker toestemming geeft door het vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het betreffende eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als daarvoor toestemming is gegeven.

Om ervoor te zorgen dat de cookie-toestemmingstool duidelijk paginaweergaven aan individuele gebruikers kan toewijzen en de door de gebruiker voor een sessie gemaakte toestemmingsinstellingen individueel kan registreren, loggen en opslaan, wordt bepaalde gebruikersinformatie (inclusief het IP-adres) opgeslagen wanneer onze website wordt bezocht. , verzonden naar de server van consentmanager en daar opgeslagen.

Deze gegevensverwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit.

Een andere rechtsgrondslag voor de beschreven gegevensverwerking is artikel 6 (1) (c) AVG. Als verantwoordelijke zijn wij onderworpen aan de wettelijke verplichting om het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de betreffende toestemming van de gebruiker.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door de toestemmingsmanager vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de toestemmingsmanager op: https://www.consentmanager.de/privacy.php.

6) Contact

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens bij een contactformulier worden verzameld, kunt u zien aan het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het leggen van contact en de bijbehorende technische administratie. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit.f AVG. Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract of als het betrekking heeft op een bestaande contractuele relatie met u, is de aanvullende wettelijke basis voor verwerking artikel 6, lid 1, onder b), AVG. Uw gegevens worden verwijderd nadat uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de zaak definitief is opgehelderd en mits er geen wettelijke bewaarplicht is.

Direct contact met fitnessstudio’s:

Via ons portaal bieden wij verschillende mogelijkheden om direct in contact te komen met een sportschool (terugbellen, landingspagina’s, proeftraining, bring a friend). De persoonlijke gegevens die u in het kader van deze contactaanvragen verstrekt, worden door ons geëvalueerd en vervolgens aan de betreffende fitnessstudio ter beschikking gesteld voor het beantwoorden van uw aanvraag of het leggen van contact en voor de bijbehorende technische administratie binnen ons systeem. Wij zullen uw gegevens niet verwerken nadat deze zijn doorgestuurd. De fitnessstudio waarnaar u heeft geschreven, zal deze gebruiken om uw verzoek te beantwoorden. Let op de betreffende gegevensbeschermingsinformatie voor de fitnessstudio waarmee u contact hebt opgenomen.

7) Maak online een afspraak

Eigen functie voor online afspraken maken

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de ter beschikking gestelde online afsprakenregelingen. Welke gegevens wij online verzamelen om afspraken te maken, kunt u zien via het betreffende invoerformulier of de afspraakaanvraag voor het maken van afspraken. Indien bepaalde gegevens nodig zijn om een ​​online afspraak te kunnen maken, zullen wij dit aangeven in het invulformulier of bij het aanvragen van een afspraak. Als wij u een vrij tekstveld op het invoerformulier ter beschikking stellen, kunt u daar uw aanvraag nader omschrijven. U kunt dan ook zelf bepalen welke gegevens u nog meer wilt invullen. De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het maken van een afspraak. Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn om een ​​contract met u uit te voeren (dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren), dient artikel 6, lid 1, onder b), AVG als rechtsgrond. Overigens is de rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit.f AVG.

Direct contact met fitnessstudio’s:

Via ons portaal bieden wij ook de mogelijkheid om direct een afspraak te maken in een fitnessstudio. De persoonsgegevens die u in het kader van deze afspraken ter beschikking stelt, worden door ons beoordeeld en vervolgens ter beschikking gesteld aan de betreffende sportschool voor het beantwoorden van uw verzoek of het leggen van contact en voor de bijbehorende technische administratie binnen ons systeem. Wij zullen uw gegevens niet verwerken nadat deze zijn doorgestuurd. De fitnessstudio waarnaar u heeft geschreven, zal deze gebruiken om uw verzoek te beantwoorden. Let op de betreffende gegevensbeschermingsinformatie voor de fitnessstudio waarmee u contact hebt opgenomen.

8) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount en voor contractverwerking, portaalregistratie

In overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) AVG worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt als u ze aan ons verstrekt met het oog op de uitvoering van een contract of het openen van een klantaccount. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invoerformulieren. Een verwijdering van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke. Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens om het contract af te handelen. Nadat het contract volledig is verwerkt of uw klantaccount is verwijderd, wordt de verwerking van uw gegevens met betrekking tot de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen beperkt en na het verstrijken van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of een verder gebruik van gegevens toegestaan ​​door onze wet Pagina was voorbehouden.

Registratie bij de portal

U kunt zich op onze website registreren door persoonsgegevens te verstrekken. Welke persoonsgegevens voor de registratie worden verwerkt, blijkt uit het invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. Voor de registratie gebruiken wij de zogenaamde dubbele opt-in procedure. H. Uw registratie is pas compleet als u uw registratie eerder heeft bevestigd via een bevestigingsmail die u hiervoor is toegestuurd door op de daarin opgenomen link te klikken. Als u uw bevestiging hierover niet binnen 24 uur ontvangt, wordt uw registratie automatisch uit onze database verwijderd. De specificatie van de bovengenoemde gegevens is verplicht. U kunt alle verdere informatie vrijwillig verstrekken via ons portaal.

Als u ons portaal gebruikt, bewaren we uw gegevens die nodig zijn om het contract na te komen, inclusief alle informatie over de betalingswijze, totdat u uw toegang definitief verwijdert. Bovendien bewaren we de door u vrijwillig verstrekte gegevens voor de duur van uw gebruik van het portaal, tenzij u ze vooraf wist. In het afgeschermde klantengedeelte kunt u alle informatie beheren en wijzigen. De rechtsgrondslag is artikel 6 (1) lit.f AVG.

Bovendien slaan we alle door u gepubliceerde inhoud op (zoals openbare berichten, prikbordvermeldingen, gastenboekvermeldingen, enz.) om de website te laten werken. We hebben een legitiem belang om de website te voorzien van de volledige door gebruikers gegenereerde inhoud. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, letter f van de AVG. Als u uw account verwijdert, zijn uw openbare verklaringen, vooral op het forum, nog steeds zichtbaar voor alle lezers, maar is uw account niet langer toegankelijk. In dit geval worden alle andere gegevens verwijderd.

Registratie via resellers en studio’s (toegang voor derden)

Het platform van bovengenoemde verantwoordelijke staat ook open voor andere aanbieders. In het bijzonder stellen we resellers en exploitanten van fitnessstudio’s (“externe providers”) in staat om de toegang tot het platform te openen via hun eigen webaanbiedingen of apps (“toegang van derden”). Deze derde partijen bieden hun derde partij toegang aan onder hun eigen naam en met hun eigen “look and feel”. Toegang van derden geeft u niettemin toegang tot alle functionaliteiten van ons platform en uw gegevens worden door de bovengenoemde verwerkingsverantwoordelijke verwerkt alsof u zich rechtstreeks in het portaal had geregistreerd.

Met betrekking tot het instellen van uw account via de relevante externe providertoegang, delen wij en de externe provider die u hebt gekozen een verantwoordelijkheid (Art. 26 AVG). Volgens deze overeenkomst wordt alle inhoud die u uploadt naar het platform tegelijkertijd gedeeld op het Fitness Nation-netwerk en weergegeven aan de hele Fitness Nation-gemeenschap als u geen bezwaar maakt. Voor dit doel, op basis van het legitieme belang in de breedst mogelijke, internationale gemeenschap (Art. 6 Para. 1 lit. We zullen u hier informeren over deze verwerking en de essentie van onze overeenkomst. Overigens: de hierboven genoemde verantwoordelijke is uw eerste aanspreekpunt als u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen (Art. 15-22 AVG). U kunt daarom ook op elk moment contact opnemen met de geselecteerde externe aanbieder, die uw verzoek vervolgens doorstuurt naar Fitness Nation GmbH.

9) Gebruik van procedures voor eenmalige aanmelding

Facebook Connect

Op onze website kunt u een klantaccount aanmaken of u registreren met behulp van het eenmalige aanmeldingsproces “Facebook Connect” van het sociale netwerk Facebook, beheerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland (” Facebook”), als u een Facebook-profiel heeft. U herkent “Facebook Connect” op onze website aan de blauwe knop met het Facebook-logo en het opschrift “Registreren bij Facebook” of “Verbinden met Facebook” of “Inloggen met Facebook” of “Aanmelden met Facebook”.

Door gebruik te maken van deze “Facebook Connect”-knop op onze website, heeft u de mogelijkheid om in te loggen of te registreren op onze website met uw Facebook-gebruikersgegevens. Alleen als u uw uitdrukkelijke toestemming geeft in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. Afhankelijk van uw instellingen voor de bescherming van persoonlijke gegevens op Facebook, de algemene en openbaar toegankelijke informatie die in uw profiel is opgeslagen, namelijk naam, e-mailadres en, indien van toepassing, het profiel afbeelding. We verwerken de gegevens die door Facebook aan ons worden doorgegeven met het oog op de registratie op het portaal (art. 6 lid 1 lit. b AVG).

Wij willen u erop wijzen dat na wijzigingen in de gegevensbeschermingsvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden van Facebook, als u uw toestemming geeft, uw profielfoto’s, de gebruikers-ID’s van uw vrienden en de vriendenlijst ook kunnen worden overgedragen als deze is gemarkeerd als “openbaar ” in uw privacy-instellingen op Facebook werd. De gegevens die door Facebook worden verzonden, worden door ons opgeslagen en verwerkt om een ​​gebruikersaccount aan te maken met de benodigde gegevens (titel, voornaam, achternaam, e-mailadres) als u ze op Facebook hebt goedgekeurd.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw gerelateerde rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Single sign-on met uw Apple ID

Wanneer u bij ons inlogt met uw Apple-apparaat, kunt u ook uw Apple ID gebruiken om in te loggen. Als onderdeel van deze eenmalige aanmeldingsprocedure, als u de relevante goedkeuring geeft tijdens het registratieproces, ontvangen we uw e-mailadres van Apple. Daarnaast kan het e-mailadres dat bij uw eigen Apple ID hoort, desgewenst voor ons verborgen worden. Apple maakt dan een eenmalig e-mailadres aan dat alleen geldig is voor onze portal. Apple stuurt berichten naar dit adres door naar je mailbox gekoppeld aan de Apple ID.

Alle accounts zijn beveiligd met tweefactorauthenticatie om een ​​betere beveiliging te garanderen, en Apple belooft uw activiteiten op onze portal niet te volgen.

U moet ook aanvullende informatie invoeren die nodig is voor registratie op onze portal wanneer u eenmalige aanmelding met uw Apple ID gebruikt, zoals beschreven in sectie 7 van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Apple, evenals uw gerelateerde rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Apple: https://www.apple.com/de/legal/privacy/de-ww/

10) Commentaar functie

Als onderdeel van de reactiefunctie op deze website wordt, naast uw reactie, informatie over het tijdstip waarop de reactie is gemaakt en de naam van de door u gekozen commentator opgeslagen en gepubliceerd op deze website. Ook uw IP-adres wordt geregistreerd en opgeslagen. Het IP-adres wordt opgeslagen om veiligheidsredenen en voor het geval u de rechten van derden schendt of illegale inhoud plaatst door een opmerking in te dienen. We hebben uw e-mailadres nodig om contact met u op te nemen als een derde partij bezwaar zou maken tegen uw gepubliceerde inhoud als onwettig. De wettelijke basis voor het opslaan van uw gegevens is artikel 6 lid 1 onder b en f AVG. We behouden ons het recht voor om opmerkingen te verwijderen als derden klagen dat ze onwettig zijn.

U als gebruiker kunt zich abonneren op de vervolgopmerkingen. U ontvangt een bevestigingsmail om er zeker van te zijn dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres (dubbele opt-in procedure). De wettelijke basis voor gegevensverwerking in het geval van het abonneren op opmerkingen is artikel 6 (1) (a) AVG. U kunt zich op elk moment afmelden voor lopende reactie-abonnementen met ingang van de toekomst. Raadpleeg de bevestigingsmail voor meer informatie over hoe u zich kunt afmelden.

11) Gebruik van klantgegevens voor direct mail

11.1 Aanmelden voor onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat we u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als u ons uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u instemt met het ontvangen van de nieuwsbrief. We sturen je dan een bevestigingsmail waarin je wordt gevraagd op een link te klikken om te bevestigen dat je de nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan wij uw door de Internet Service Provider (ISP) ingevoerde IP-adres op, evenals de datum en tijd van aanmelding om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren op tijd. De door ons verzamelde gegevens bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor reclamedoeleinden via de nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verantwoordelijke. Nadat u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk van onze nieuwsbriefdistributielijst verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij zullen informeren u in deze verklaring.

11.2 Het versturen van de e-mailnieuwsbrief naar bestaande klanten

Als u ons uw e-mailadres heeft verstrekt bij de aankoop van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen voor soortgelijke goederen of diensten uit ons assortiment per e-mail te sturen. In overeenstemming met artikel 7 (3) UWG hoeven we hiervoor geen aparte toestemming van u te verkrijgen. De gegevensverwerking vindt uitsluitend plaats op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde direct mail in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG. Als u in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, sturen wij u geen e-mail. U hebt te allen tijde het recht om voor de toekomst bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoel door de aan het begin genoemde verantwoordelijke op de hoogte te stellen. Hiervoor betaalt u enkel transmissiekosten volgens de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden direct stopgezet.

11.3 Nieuwsbrief verzending via Sendinblue

Wij versturen onze nieuwsbrieven (items 10.1 en 10.2) met de hulp van onze dienstverlener Sendinblue GmbH, Köpenicker Strasse 126, 10179 Berlijn. Sendinblue treedt uitsluitend op als verwerker voor ons en verwerkt uw persoonsgegevens niet voor eigen zakelijke doeleinden.

11.4 Adverteren per post

Op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde direct mail behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam, uw postadres en – als we deze aanvullende informatie van u hebben ontvangen in het kader van de contractuele relatie – uw titel, academische graad , geboortejaar en uw beroepsbeoefenaar, Om de branche- of bedrijfsnaam op te slaan in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG en om deze te gebruiken om u interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post te sturen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor dit doel door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke.

12) Gegevensverwerking voor orderverwerking

12.1 Voor het verwerken van uw bestelling werken wij samen met onderstaande dienstverlener(s) die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractafwikkeling aan het met de levering belaste transportbedrijf doorgegeven, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. In het kader van de betalingsverwerking geven wij uw betalingsgegevens door aan de opdrachtgevende kredietinstelling, indien dit voor de betalingsverwerking noodzakelijk is. Als er gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, zullen wij u hier hieronder expliciet over informeren. De wettelijke basis voor de overdracht van gegevens is artikel 6 lid 1 letter b AVG.

12.2 Gebruik van speciale dienstverleners voor het verwerken en verwerken van bestellingen

– Olimp Nutrition

Bestellingen worden verwerkt door de dienstverlener “Olimp” (Olimp Laboratories-filiaal van Olimp Laboratories SP.z.o.o., Am Weiher 8, 63505 Langenselbod, DE). Naam, adres en eventuele andere persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor het verwerken van de online bestelling doorgegeven aan Olimp in overeenstemming met artikel 6 (1) (b) AVG. Uw gegevens worden alleen doorgegeven als dit ook echt nodig is voor het afhandelen van de bestelling. Details over de gegevensbescherming van Olimp en de verklaring inzake gegevensbescherming kunnen worden bekeken op de Olimp-website op “Olimpsport.com”.

– DHL-vervulling

Bestellingen worden verwerkt door de dienstverlener DHL Home Delivery GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, als onderdeel van “Verzending door DHL Fulfilment”. Uw persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven aan DHL Fulfilment voor het verwerken van de online bestelling in overeenstemming met artikel 6 (1) (b) AVG.

– Vervulling met büromatic

Een andere dienstverlener die fulfilmentdiensten voor ons levert, is büromatic Direktwerbung GmbH & Co. KG, Gruitener Str. 202, 42327 Wuppertal. Uw persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven aan büromatic voor het verwerken van uw online bestelling in overeenstemming met artikel 6 (1) (b) AVG.

12.3 Doorgeven van persoonsgegevens aan Verzenddienstverlener

– DHL

Als de goederen worden afgeleverd door de transportdienstverlener DHL (DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn), geven we uw e-mailadres in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG voordat de goederen worden afgeleverd voor de doel van afstemming van een leveringsdatum of leveringsbericht aan DHL, op voorwaarde dat u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in het bestelproces. Anders geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan DHL voor de levering in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), AVG. De overdracht vindt slechts plaats voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met DHL of de leveringsmelding niet mogelijk.

De toestemming kan te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken jegens de hierboven genoemde verantwoordelijke of jegens de transportdienstverlener DHL.

– UPS

Als de goederen worden geleverd door de transportdienstverlener UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), geven we uw e-mailadres voordat de goederen worden afgeleverd in overeenstemming met Art. 6 lid 1 a AVG voor het overeenkomen van een leveringsdatum of het aankondigen van de levering aan UPS, mits u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven in het bestelproces. Anders geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan UPS voor de levering in overeenstemming met artikel 6 (1) (b) AVG. De overdracht vindt slechts plaats voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met UPS of de overdracht van statusinformatie van de levering van de zending niet mogelijk.

De toestemming kan te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken jegens de hierboven genoemde verantwoordelijke of jegens de transportdienstverlener UPS.

12.4 gebruik van Betalingsdienstleistern (Betaaldiensten)

– Apple Pay

Als u kiest voor de betaalmethode “Apple Pay” van Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland, wordt de betaling verwerkt via de “Apple Pay”-functie van uw eindapparaat met iOS, watchOS of macOS door een betaalkaart te debiteren die is opgeslagen met “Apple Pay”. Apple Pay gebruikt beveiligingsfuncties die in de hardware en software van uw apparaat zijn ingebouwd om uw transacties te beschermen. Om een ​​betaling goed te keuren, is het noodzakelijk om een ​​code in te voeren die u eerder hebt opgegeven en deze te verifiëren met behulp van de functie “Face ID” of “Touch ID” van uw apparaat.

Ten behoeve van de betalingsverwerking wordt de informatie die je tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met de informatie over je bestelling, in versleutelde vorm aan Apple doorgegeven. Apple versleutelt deze gegevens vervolgens opnieuw met een ontwikkelaarspecifieke sleutel voordat de gegevens worden verzonden naar de betalingsdienstaanbieder van de in Apple Pay opgeslagen betaalkaart om de betaling uit te voeren. De encryptie zorgt ervoor dat alleen de website van waaruit de aankoop is gedaan toegang heeft tot de betalingsgegevens. Nadat de betaling is gedaan, stuurt Apple het accountnummer van uw apparaat en een transactiespecifieke, dynamische beveiligingscode naar de oorspronkelijke website om te bevestigen dat de betaling is gelukt.

Als in de beschreven overdrachten persoonsgegevens worden verwerkt, vindt de verwerking uitsluitend plaats voor de verwerking van betalingen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt b AVG.

Apple houdt geanonimiseerde transactiegegevens bij, waaronder het geschatte aankoopbedrag, de geschatte datum en tijd en of de transactie met succes is voltooid. De anonimisering sluit elke persoonlijke verwijzing volledig uit. Apple gebruikt de geanonimiseerde gegevens om “Apple Pay” en andere Apple producten en diensten te verbeteren.

Wanneer u Apple Pay op de iPhone of Apple Watch gebruikt om een ​​aankoop te voltooien die via Safari op de Mac is gedaan, communiceren de Mac en het autorisatieapparaat via een versleuteld kanaal op de Apple-servers. Apple verwerkt of bewaart deze informatie niet in een formaat dat kan worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. U kunt de mogelijkheid om Apple Pay op uw Mac te gebruiken uitschakelen in de instellingen van uw iPhone. Ga naar Wallet & Apple Pay en schakel Betalingen toestaan ​​op Mac uit.

Meer informatie over gegevensbescherming met Apple Pay vindt u op het onderstaande internetadres: https://support.apple.com/de-de/HT203027

– BS PAYONE

Als u een betaalmethode kiest van de betalingsdienstaanbieder BS PAYONE, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt / Main, aan wie wij de informatie die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, sturen samen met de informatie over uw bestelling in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit.b AVG. Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven met het oog op de verwerking van betalingen bij de betalingsdienstaanbieder PAYONE en alleen voor zover dit nodig is.

– Google Pay

Als u kiest voor de “Google Pay”-betaalmethode van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”), wordt de betaling verwerkt via de “Google Pay”-applicatie van u met op minimaal Android 4.4 (“KitKat”) bediend mobiel apparaat met een NFC-functie door debitering van een betaalkaart die is opgeslagen met Google Pay of een daar geverifieerd betalingssysteem (bijv. PayPal). Om een ​​betaling via Google Pay van meer dan € 25 vrij te geven, moet u eerst uw mobiele apparaat ontgrendelen met behulp van de telkens ingestelde verificatiemaatregel (zoals gezichtsherkenning, wachtwoord, vingerafdruk of monster).

Ten behoeve van de betalingsverwerking worden de informatie die u tijdens het bestelproces heeft verstrekt, samen met informatie over uw bestelling, doorgegeven aan Google. Google verzendt vervolgens uw betalingsinformatie die is opgeslagen in Google Pay in de vorm van een uniek transactienummer naar de oorspronkelijke website, die wordt gebruikt om een ​​betaling te verifiëren. Dit transactienummer bevat geen informatie over de echte betalingsgegevens van uw betaalmiddel die zijn opgeslagen met Google Pay, maar wordt gemaakt en verzonden als een eenmalig geldig numeriek token. Voor alle transacties via Google Pay treedt Google alleen op als tussenpersoon voor het verwerken van het betalingsproces. De transactie wordt uitsluitend uitgevoerd in de relatie tussen de gebruiker en de oorspronkelijke website door debitering van het met Google Pay opgeslagen betaalmiddel.

Als in de beschreven overdrachten persoonsgegevens worden verwerkt, vindt de verwerking uitsluitend plaats voor de verwerking van betalingen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt b AVG.

Google behoudt zich het recht voor om bepaalde processpecifieke informatie te verzamelen, op te slaan en te evalueren voor elke transactie die via Google Pay wordt gedaan. Dit omvat de datum, tijd en het bedrag van de transactie, de locatie en beschrijving van de dealer, een beschrijving van de goederen of diensten die door de dealer zijn gekocht, foto’s die u in de transactie hebt opgenomen, de naam en het e-mailadres van de verkoper en koper of van de afzender en ontvanger, de gebruikte betaalmethode, uw beschrijving van de reden van de transactie en, indien van toepassing, het aanbod dat bij de transactie hoort.

Volgens Google vindt deze verwerking uitsluitend plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit.

Google behoudt zich ook het recht voor om de verwerkte gegevens te combineren met andere informatie die door Google wordt verzameld en opgeslagen wanneer andere Google-services worden gebruikt.

De gebruiksvoorwaarden van Google Pay zijn hier te vinden: https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=de

Meer informatie over gegevensbescherming met Google Pay vindt u op het volgende internetadres: https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=de

– giropay

Bij betaling via “giropay” wordt de betaling verwerkt door giropay GmbH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt / Main, aan wie wij de informatie die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling doorgeven. De overdracht van uw gegevens vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter b AVG uitsluitend voor de verwerking van betalingen en alleen voor zover dit nodig is. Meer informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen van giropay GmbH vindt u op het volgende internetadres: https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutzerklaerung.

– Paydirekt

Als u de betaalmethode paydirekt kiest, wordt de betaling uitgevoerd via de betalingsdienstaanbieder paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main. Uw betalingsgegevens (bijv. betalingsbedrag, gegevens van de begunstigde) evenals uw bevestiging dat de betalingsgegevens correct zijn, worden door paydirekt GmbH verzameld, verwerkt en naar u verzonden om de paydirekt-betaling uit te voeren in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. Bank verzonden. Deze verwerking vindt alleen plaats voor zover dit daadwerkelijk nodig is voor de uitvoering van de betaling. Paydirekt GmbH authenticeert vervolgens de betaling met behulp van het authenticatieproces dat voor u is opgeslagen bij uw bank. Meer informatie over de overdracht en verwerking van uw gegevens vindt u in de paydirekt-verklaring inzake gegevensbescherming, die u onder de volgende link kunt bekijken: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

– Paypal

Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of – indien aangeboden – “aankoop op rekening” of “betaling in termijnen” via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens aan PayPal (Europe) Sarl als onderdeel van het betalingsproces . et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”). De overdracht vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter b AVG en alleen voor zover dit nodig is voor de betalingsverwerking.

PayPal behoudt zich het recht voor om een ​​kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of – indien aangeboden – “aankoop op rekening” of “betaling in termijnen” via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietbureaus in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG op basis van het legitieme belang van PayPal bij het bepalen van uw solvabiliteit. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische kans op wanbetaling om te beslissen of de betreffende betalingsmethode wordt verstrekt. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden worden opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Raadpleeg het privacybeleid van PayPal voor meer informatie over gegevensbescherming, inclusief de gebruikte kredietbureaus: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is voor de contractuele betalingsverwerking.

13) Contact voor evaluatieherinnering

Eigen evaluatieherinnering (geen verzending door een klantevaluatiesysteem)

Wij gebruiken uw e-mailadres als eenmalige herinnering om een ​​beoordeling van uw bestelling in te dienen voor het door ons gebruikte beoordelingssysteem, op voorwaarde dat u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven conform artikel 6 (1 ) (a) AVG.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Recensieherinnering door ShopVote

Als u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven overeenkomstig artikel 6 lid 1 lit. .de), zodat zij u per e-mail een beoordelingsherinnering kunnen sturen.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of naar het beoordelingsplatform.

14) Gebruik van sociale media: video’s

Gebruik van YouTube-video’s

Deze website maakt gebruik van de YouTube-inbeddingsfunctie voor het weergeven en afspelen van video’s van de aanbieder “YouTube”, die toebehoort aan Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”).

Hier wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de provider pas begint met het opslaan van gebruikersinformatie als de video(‘s) zijn afgespeeld. Als het afspelen van embedded YouTube-video’s wordt gestart, gebruikt de provider “YouTube” cookies om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens informatie van “Youtube” worden deze onder meer gebruikt om videostatistieken vast te leggen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Als u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als u niet wilt worden toegewezen aan uw profiel op YouTube, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (ook voor niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert ze. Een dergelijke evaluatie wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, maar je moet contact opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. Bij het gebruik van YouTube kunnen ook persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC worden verzonden. komen in de VS.

Ongeacht of de ingebedde video’s worden afgespeeld of niet, er wordt elke keer dat deze website wordt geopend een verbinding met het Google-netwerk tot stand gebracht, wat kan leiden tot verdere gegevensverwerkingsactiviteiten die buiten onze controle vallen.

Meer informatie over gegevensbescherming bij “YouTube” vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Voor zover wettelijk vereist, hebben we uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, moet u deze dienst deactiveren in de consentmanager.net “tool voor toestemming voor cookies” op de website (paragraaf 4 van deze verklaring inzake gegevensbescherming).

15) Fitness Nation BeneFits

e hebt de mogelijkheid om via onze online shop te kopen en deel te nemen aan de verschillende speciale functies van ons en het loyaliteitsprogramma van de partnerstudio’s die je hebt geselecteerd. Als u BeneFit-punten verzamelt via ons portaal of van partnerbedrijven, zullen we in dit geval de volgende gegevens verzenden nadat het verzamelen is voltooid op basis van ons legitieme belang bij het gebruiksvriendelijke ontwerp en optimale marketing van onze website in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit.f AVG aan de betreffende studio of partner voor het crediteren en inwisselen van BeneFits: voornaam, achternaam, e-mailadres, aantal BeneFits, basis van tegoed of inwisseling. U kunt deelname aan het Benefit Points-loyaliteitsprogramma deactiveren in uw profielinstellingen.

16) Een livechatsysteem gebruiken

Eigenes Live-Chat-System

Op deze website worden uw opgegeven chatnaam en de door u gecommuniceerde chatinhoud verzameld als gegevens en opgeslagen voor het verloop van de chat om een ​​livechatsysteem te bedienen dat wordt gebruikt om livevragen te beantwoorden. De chat en de door jou opgegeven chatnaam worden tijdens de chat alleen in het zogenaamde RAM (Random Access Memory) opgeslagen en daarna pas door ons versleuteld opgeslagen zodra jij of wij het chatgesprek hebben beëindigd. De versleutelde opslag vindt plaats gedurende vijf jaar en dient uitsluitend om informatie te kunnen verstrekken in geval van officiële onderzoeken (bijvoorbeeld in het geval van illegale inhoud), voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Voor de werking van de chatfunctie worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in de cache van de internetbrowser van de bezoeker worden opgeslagen. De cookies maken het mogelijk de browser van de websitebezoeker te herkennen om ervoor te zorgen dat de individuele gebruikers van de chatfunctie op onze website kunnen worden onderscheiden (zie paragraaf 4 van deze verklaring inzake gegevensbescherming).

Als de op deze manier verzamelde informatie een persoonlijke referentie heeft, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons legitieme belang bij een effectieve klantenservice.

Om het opslaan van cookies te voorkomen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat cookies in de toekomst niet meer op uw computer kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan er echter toe leiden dat de chatfunctie op onze website niet meer kan worden uitgevoerd.

17) Buchhaltung über sevDesk

Voor de boekhouding gebruiken we de sevDesk-service van de cloudgebaseerde boekhoudsoftware van sevDesk GmbH, Hauptstraße 115, 77652 Offenburg.

SevDesk verwerkt inkomende en uitgaande facturen evenals, indien nodig, de bankbewegingen van ons bedrijf om facturen automatisch vast te leggen, te matchen met de transacties en ze te gebruiken om de financiële boekhouding te creëren in een gedeeltelijk geautomatiseerd proces.

Als hier ook persoonsgegevens worden verwerkt, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG op basis van ons legitieme belang bij de efficiënte organisatie en documentatie van onze zakelijke transacties.

Meer informatie over sevDesk GmbH, de geautomatiseerde verwerking van gegevens en de bepalingen inzake gegevensbescherming vindt u op https://sevdesk.de/sicherheit-datenschutz/

18) Google Fonts

Deze site gebruikt zogenaamde weblettertypen van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”) voor de uniforme weergave van lettertypen. We hebben de Google Web Fonts die we gebruiken direct op onze eigen servers geïntegreerd en door passende instellingen voorkomen dat er een verbinding met Google-servers tot stand wordt gebracht wanneer onze website wordt bezocht. Er vindt dus geen gegevensoverdracht naar Google plaats.

Voor meer informatie over Google Web Fonts, zie https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

19) Rechten van de betrokkene, in het bijzonder uw recht om bezwaar te maken

19.1 De toepasselijke gegevensbeschermingswet verleent u uitgebreide rechten van betrokkenen (informatie- en interventierechten) aan de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, waarover wij u hieronder zullen informeren:

 • Recht op informatie in overeenstemming met artikel 15 AVG: u heeft in het bijzonder recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonlijke gegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn verstrekt zijn of worden bekendgemaakt, de geplande Bewaartermijn of de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het bestaan ​​van een recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, bezwaar tegen verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens, indien we deze niet van u hebben verzameld, het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien nodig, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking, evenals uw recht om geïnformeerd te worden over de garanties in overeenstemming met artikel 46 AVG wanneer uw gegevens worden doorgestuurd in D rittländer bestaan;
 • Recht op correctie volgens artikel 16 AVG: u heeft het recht op onmiddellijke correctie van onjuiste gegevens over u en/of aanvulling van uw onvolledige gegevens die bij ons zijn opgeslagen;
 • Recht op verwijdering in overeenstemming met artikel 17 AVG: u hebt het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen als aan de vereisten van artikel 17, lid 1 AVG is voldaan. Dit recht bestaat echter niet in het bijzonder als de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • Recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 18 AVG: u hebt het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt zolang de juistheid van uw gegevens wordt gecontroleerd, als u weigert om uw gegevens te wissen vanwege ontoelaatbare gegevensverwerking en in plaats daarvan verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens als u uw gegevens nodig heeft om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen nadat we deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel is bereikt of als u bezwaar hebt gemaakt tegen redenen van uw specifieke situatie, zolang het nog niet zeker is of onze legitieme redenen zwaarder wegen;
 • Recht op informatie in overeenstemming met artikel 19 AVG: Als u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking jegens de verantwoordelijke heeft doen gelden, is de verantwoordelijke verplicht om alle ontvangers aan wie de op u betrekking hebbende persoonlijke gegevens zijn verstrekt, op de hoogte te stellen deze correctie of verwijdering van de gegevens of Melding van de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. U heeft het recht om over deze ontvangers geïnformeerd te worden.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20 AVG: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te vragen dat deze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke, voor zover aangezien dit technisch mogelijk is;
 • Recht op intrekking van de gegeven toestemming overeenkomstig artikel 7 lid 3 AVG: U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde voor de toekomst in te trekken. In geval van intrekking zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, voor zover verdere verwerking niet kan worden gebaseerd op een wettelijke basis voor verwerking zonder toestemming. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming tot het moment van intrekking;
 • Recht om een ​​klacht in te dienen in overeenstemming met artikel 77 AVG: Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

19.2 RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN OP BASIS VAN ONS VOORAL GERECHTIGDE BELANG IN HET KADER VAN EEN BELANGENBALANS, HEBT U ALLE TIJD OM UW PERSOONLIJKE GEGEVENS TE VERWERKEN, OM REDENEN DIE WIJ OPGEVEN OP UW SPECIFIEKE SITUATIE.

ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS BEINDIGEN. VERDERE VERWERKING IS VOORBEHOUDEN INDIEN WE VERPLICHTE REDENEN KUNNEN AANWIJZEN VOOR DE VERWERKING, DAT BUITEN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING OF UITDRUKKING VAN TOEPASSING IS.

ALS UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME. U KUNT DOELSTELLING ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN BEINDIGEN

20) Duur van de opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens is gebaseerd op de respectieve rechtsgrond, het verwerkingsdoel en – indien relevant – bovendien op de respectieve wettelijke bewaartermijnen (bijv. commerciële en fiscale bewaartermijnen).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar toestemming intrekt.

Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of vergelijkbare verplichtingen op grond van artikel 6 lid 1 lit. en/of wij geen gerechtvaardigd belang hebben bij verdere opslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6 lid 1 lit. voor de verwerking bewijzen dat de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens voor directe reclame op basis van artikel 6, lid 1, lit.

Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anders verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.

Geplaatst onder:

Gegevensbescherming